Pension divorcio hijos

Rozvod a důchody

Rodinný důchod se přiznává rodině státního zaměstnance v případě jeho úmrtí během služby a také po odchodu do důchodu, pokud ke dni úmrtí pobíral důchod nebo příspěvek ze soucitu.

Rodinný důchod v případě státního zaměstnance/důchodce, jehož místo pobytu není známo, může být oprávněnému rodinnému příslušníkovi přiznán ode dne pohřešování po uplynutí 6 měsíců ode dne podání oznámení na příslušné policejní stanici.

Pokud zaměstnanec/důchodce zmizí a opustí svou rodinu, musí rodina podat FIR na příslušné policejní stanici a získat zprávu, že zaměstnance se nepodařilo vypátrat ani po vynaložení veškerého úsilí ze strany policie.

Před povolením výplaty rodinného důchodu rodině pohřešovaného státního zaměstnance je třeba od rodiny důchodce převzít záruku na předepsaném formuláři, že veškeré platby budou upraveny o platby náležející zaměstnanci v případě, že se objeví na místě a vznese jakýkoli nárok.

Důchody po rozchodu a rozvoduDůchodové nároky vás a vašeho manžela/manželky/občanského partnera/spolužijící osoby, které vyplývají ze zaměstnaneckých nebo osobních důchodových smluv, mohou být rozchodem nebo rozvodem ovlivněny.Pokud jste vy nebo váš manžel/manželka/občanský partner/spolužijící osoba již nějakou dobu účastni důchodového pojištění, mohou být důchody velmi významnou součástí vašeho rodinného majetku.Pokud máte děti nebo jiné závislé osoby, měli byste také zvážit, co by se stalo, kdybyste vy nebo váš bývalý manžel/manželka/občanský partner/spolužijící osoba zemřeli. Důchodové nároky nelze rozdělit bez soudního rozhodnutí – dohoda o rozluce nemůže rozdělit důchodové nároky.Měli byste mít na paměti, že vy a vaše závislé osoby mohou mít nároky na dávky jak z vašeho vlastního uspořádání, tak z uspořádání vašeho manžela/manželky/občanského partnera/kvalifikovaného spolužijícího partnera.Další informace naleznete v příručkách Pensions Authority “A Brief Guide to the Pension Provisions of the Family Law Acts” a “Pensions on Separation and Divorce checklist”, které jsou k dispozici v sekci “Checklists and guides”.

Lee más  Hasta cuando se paga pension alimenticia

Pokud má být váš důchod zohledněn při vypořádání rozvodu/rozchodu, měli byste nás vy nebo váš právní zástupce kontaktovat a požádat o stanovení peněžního ekvivalentu (CEV) vašeho důchodu. Upozorňujeme, že za to bude účtován administrativní poplatek.

Jakmile je váš rozvod, rozluka nebo rozpuštění manželství ukončeno, měli byste nám zaslat kopii rozhodnutí o rozvodu.  Fondu budete muset rovněž předložit kopii příkazu k rozdělení důchodu nebo příkazu k vyčlenění prostředků. Pro jejich předložení platí přísné lhůty, proto je Fondu předložte co nejdříve, jinak je nutné požádat soud o prodloužení lhůty.

Pokud se znovu oženíte nebo uzavřete nový partnerský svazek a poté se rozvedete nebo zrušíte partnerský svazek, může být váš důchod předmětem dalšího rozdělení. Pokud již byl vydán příkaz k rozdělení důchodu, nelze vydat příkaz k rozdělení důchodu a naopak.